EN | CZ | SK

 
Zdravie a životné prostredie

Spoločnosť Viba Eastern Europe si veľmi cení našu planétu a dodržiava všetky európske a lokálne pravidlá a nariadenia týkajúce sa nášho životného prostredia a verejného zdravia.

Keďže každý predpis špecifikuje iný súbor pravidiel, je rozumné starostlivo preskúmať, ktorý súbor sa vzťahuje na váš konkrétny koncentrát. Dôrazne vám v tejto veci odporúčame kontaktovať našich odborných poradcov.