EN | CZ | SK

 
Předpisy a nařízení

Jak většina z vás v posledních několika letech poznala ze zkušenosti, stávají se stále důležitějšími otázky předpisů a nařízení.

To platí pro každou oblast v průmyslu plastických hmot a každý typ aplikace v tomto průmyslu. Ať jste dodavatel pro potravinářský průmysl (např. směrnice 2002/72/ES a novely, 1935/2004, předpisy na národní úrovni, jako je francouzský Positive list nebo BgVV, atd.) nebo farmaceutický průmysl (např. farmakopéa/ lékopis). Anebo vyrábíte hračky (např. EN-71-3-1994) nebo díly pro elektrická zařízení (např. Směrnice 2002/95/ES (RoHS), Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)). Možná vyrábíte obaly pro nepotravinářské odvětví (např. Směrnice 94/62/EHS) nebo dostáváte žádosti o prohlášení, že výrobky neobsahují určité látky jako např. SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), nebo potřebujete bezpečnostní listy v souladu se Směrnicí ES 1907/2006 (REACH).

Jak lze soudit z výše uvedeného: my všichni jsme s tím konfrontováni a musíme se podřídit existujícím právním předpisům platným pro každou samostatnou aplikaci a oblast. Vzhledem k zavedení Směrnice REACH již neexistuje žádná oblast nebo aplikace, kde by si bylo možno dovolit tento vývoj ignorovat. Rovněž nejnovější a neustále přizpůsobovaná legislativa pro styk s potravinami v EU nutí každého z nás věnovat této věci optimální pozornost.

Zahrnuje to rostoucí počet dokumentů a dalších podpůrných činností z naší strany, abychom svým zákazníkům poskytovali služby, které pro dodržování všech předpisů a nařízení v jejich konkrétní oblasti potřebují.

Společnost Viba Eastern Europe a její partneři učinili pevné rozhodnutí brát tuto záležitost velice vážně a přizpůsobit své strategie a systémy tak, aby byli schopni našim zákazníkům poskytovat takovou podporu, jakou potřebují a jakou si přejí.

Z tohoto důvodu přizpůsobila společnost Viba Eastern Europe svoji organizaci z personálního hlediska doplněním týmu o jednoho člena, zabývajícího se výhradně tématem předpisů a nařízení a obstaráváním dokumentů. Naši partneři již provedli nebo připravují nezbytné investice do systémů za účelem vyhotovování správných a aktuálních dokumentů.

Naší filozofií je, že pouze tímto způsobem můžeme svým zákazníkům pomoci alespoň se udržet a nejlépe růst na svých trzích, což je ve prospěch nás všech.

Pokud si přejete podrobné informace o našem výrobku ohledně předpisů a nařízení, neváhejte se na nás obrátit.