EN | CZ | SK

 
Koncentráty s příměsemi

Každý plast obsahuje za účelem úpravy určitých vlastností materiálu další složky, jako jsou například příměsi, sloučeniny minerálních plniv a/nebo vodivé sloučeniny. Syntetické výrobky občas vyžadují další vlastnosti, od zlepšení funkcí termoplastu až po zlepšení vlastního výrobního procesu.

Nabízíme výrobky používané pro různé typy polymerů a aplikací, včetně prostředků na ochranu proti UV záření, antistatických prostředků a prostředků zpomalujících hoření. Pokud nenaleznete koncentrát, o který máte zájem, můžeme ho nechat vyrobit a vyvinout tak, aby splňoval požadavky součástí v provozu.