EN | CZ | SK

 
Koncentráty prísad

Každý plast obsahuje dodatočné zložky, ako napríklad prísady, zmesi minerálnych plnív, a/alebo vodivé zmesi, aby tak regulovali určité vlastnosti materiálu. Syntetické produkty by občas mali disponovať dodatočnými vlastnosťami pre zdokonalenie funkčnosti termoplastu, ako i skvalitnenie samotného výrobného procesu.

Ponúkame produkty, ktoré sa používajú pre rôzne typy polymérov a aplikácií, vrátane UV inhibítorov, antistatických prísad a retardérov horenia. Ak nenájdete koncentrát, o ktorý máte záujem, môžeme vám ho nechať vyrobiť a vyvinúť tak, aby spĺňal požiadavky príslušných zložiek.