EN | CZ | SK

 
Koncentrát čiernej a bielej farby

Skladujeme veľký výber koncentrátov čiernej a bielej farby pre termoplastové polyméry s možnosťou výberu akosti a ceny. V prípade, že žiadaný tovar nemáme na sklade, môžeme po dohode s naším klientom vyvinúť a vyrobiť špeciálny produkt podľa potreby zákazky.