EN | CZ | SK

 
Kombinované koncentráty

Ak jednoduchý koncentrát použijete na to, aby váš produkt získal farbu i špecifické vlastnosti, kombinované koncentráty sú obzvlášť vhodné pri optimalizácii vášho výrobného procesu. Existujú farebné koncentráty s UV-ochranou, antioxidantom, retardérom horenia a ďalšími charakteristickými prvkami.