EN | CZ | SK

 
Koncentráty minerálních plniv

Minerální plniva PE/PP pro modifikaci plastů představují podstatnou část našeho sortimentu výrobků, přičemž nejvýznamnější je uhličitan vápenatý (CaCO3), křída a síran barnatý (BaSO4). Dříve byla většina plniv ceněna pro jejich hospodárné vlastnosti. Ocenění minerálů roste, protože jejich vliv na funkce a fyzikální vlastnosti plastových výrobků se stává zřejmějším. Hmotnost, antiblok a tlumení až po hustotu polymeru lze měnit tak, aby vyhovovaly požadavkům konečné aplikace.