EN | CZ | SK

 
Zmesi minerálnych plnív

Minerálne plnivá PE/PP na úpravu plastov tvoria značnú časť charakteristicky našich produktov, najvýznamnejšími sú uhličitan vápenatý (CaCO3), krieda a síran bárnatý (BaSO4). Kedysi sa na väčšine plnív oceňovala ich ekonomická kvalita. Narastá však oceňovanie minerálov, pretože ich vplyv na funkčnosť a fyzikálne vlastnosti plastových produktov je stále zjavnejšia. Hmotnosť, antiblok a tlmenie až po hustotu polyméru je možné zmeniť tak, aby boli splnené požiadavky pre konečné využitie.